Για ανεπάρκεια προσωπικού στις κτηνιατρικές κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες καταδικάστηκε από το ευρωπαϊκό δικαστήριο η Ελλάδα.

Λόγω της ανεπάρκειας αναφέρει η απόφαση δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αποτελεσματικά οι έλεγχοι που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για το κρέας.

Οι έλεγχοι αφορούν στην εξάλειψη και καταπολέμηση ασθενειών των ζώων και στους κανόνες καλής διαβίωσής τους.