Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Οι προσλήψεις έως το 2013-Τα 1,1 εκατ. έφτασαν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Στη φάση της τελικής διαμόρφωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται το σχέδιο, βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού στο Δημόσιο μέχρι και το 2013.

Ο χάρτης για τις προσλήψεις αναμένεται να υπογραφεί από τον υπουργό Εσωτερικών Γ. Ραγκούση τις επόμενες ημέρες και να αποσταλεί στις υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερμηνεύοντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3833/2010 του υπουργείου Οικονομικών και του νόμου 3812/2009 του υπ. Εσωτερικών που καθορίζουν τον αριθμό των προσλήψεων και περιγράφουν το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις, αντίστοιχα.


Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους», η σχετική εγκύκλιος εξειδικεύει τις διαδικασίες πρόσληψης τακτικού και έκτακτου προσωπικού από το 2010 έως το 2013, προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα διορισμού των επιτυχόντων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, και περιγράφει τους τομείς του Δημοσίου για τους οποίους θα ισχύει αναλογία προσλήψεων με βάση τις αποχωρήσεις του προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος.

Για τη χρονιά που διανύουμε προβλέπεται η αναστολή των προσλήψεων και των διορισμών τακτικού προσωπικού σε όλους τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έτσι όπως καθορίζονται από το άρθρο 1 του νόμου 3812/2009.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται από την Προεδρία της Δημοκρατίας και το Ελληνικό Κοινοβούλιο μέχρι τα υπουργεία, την αυτοδιοίκηση, τα ΝΠΔΔ, καθώς και τα ΝΠΙΔ, στα οποία το κράτος συμμετέχει με ποσοστό άνω του 50%, οι δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ.

Παράλληλα δεν χορηγούνται από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή στους παραπάνω φορείς εγκρίσεις για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού το 2010.

Εξαιρούνται από τις παραπάνω ρυθμίσεις και συνεχίζονται κανονικά οι προσλήψεις:
 Ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στον τομέα της υγείας.
 Εκπαιδευτικού προσωπικού (καθηγητές, δάσκαλοι) στον τομέα της παιδείας.
 Ένστολου προσωπικού στον τομέα της ασφάλειας.

Επίσης στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται:
 Ο διορισμός των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 Ο διορισμός δικαστικών, δικηγόρων, δημοσιογράφων σε γραφεία Τύπου υπουργείων, συμβασιούχων μερικής απασχόλησης στους ΟΤΑ κ.α.

Για το έκτακτο προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, αλλά και συμβασιούχους έργου προβλέπεται η μείωση των εγκεκριμένων θέσεων κατά 30% σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2009.

Εξαιρείται το εποχικό προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κάλυψη επειγουσών αναγκών. Τέλος προβλέπεται ότι ισχύουν οι εγκριτικές αποφάσεις για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού που έχει εκδώσει η αρμόδια διυπουργική επιτροπή την ημερομηνία εφαρμογής της διάταξης, η οποία καθορίζεται από τις 15 Μαρτίου 2010.

Έκθεση

Για τους επιτυχόντες σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ή άλλων δημόσιων φορέων προβλέπεται ο διορισμός τους με βάση την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 3383/2010, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση διορισμού των περίπου 21.000 επιτυχόντων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά σταδιακά.

Σε περίπτωση που τα οριστικά αποτελέσματα του διαγωνισμού εκδόθηκαν μέχρι τις 31-12-2009, τότε οι διορισμοί των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν σταδιακά βάσει της σειράς επιτυχίας από τον Ιούλιο του φετινού χρόνου μέχρι και τις 31-12-2012. Αν για κάποιους επιτυχόντες εκκρεμούν μόνο η διαδικασία ορκωμοσίας και η ανάληψη υπηρεσίας, τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται κανονικά.

Στην περίπτωση που τα οριστικά αποτελέσματα διαγωνισμού εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μετά την 1-1-2010, τότε οι διορισμοί θα πραγματοποιηθούν σταδιακά από την 1-1-2011 μέχρι και την 31-12-2013.

Ακόμη και αυτοί που απασχολούνται σε φορείς βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχίας θα απασχοληθούν μέχρι να δημοσιοποιηθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων.

Τέλος, για όσες εγκριτικές αποφάσεις τακτικού προσωπικού της διυπουργικής επιτροπής είχαν εκδοθεί μέχρι τις 31-12-2009, αλλά δεν είχαν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και τις 15/3/2010, παύουν να ισχύουν. Εξαίρεση αποτελούν εκείνες για το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς και το ένστολο προσωπικό του τομέα ασφάλειας.

Ένας διορισμός για κάθε πέντε υπαλλήλους

Από το 2011 μέχρι και το τέλος του 2013 θα προσλαμβάνεται ένας υπάλληλος για κάθε πέντε που αποχωρούν, όπως προβλέπει και ο νόμος 3833/2010 για την Προστασία της Ελληνικής Οικονομίας.

Ο λόγος αυτός θα υπολογίζεται στο σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου). Οι αποχωρήσεις θα υπολογίζονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Στον αριθμό του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων θα συνυπολογίζεται ο υποχρεωτικός διορισμός των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και οι περιπτώσεις διορισμού αθλητών, συγγενών θανόντων εν υπηρεσία κ.λπ.

Στην αναλογία προσλήψεων, όπου για κάθε αποχώρηση θα γίνεται και μία πρόσληψη, εντάσσεται:
 Το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
 Τα Σώματα Ασφαλείας
 Το Λιμενικό Σώμα
 Το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Εξαιρούνται των παραπάνω κατηγοριών οι μετακλητοί υπάλληλοι, το μη πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό των νέων μονάδων και ο διορισμός των επιτυχόντων σε προηγούμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Για τον καλύτερο έλεγχο των προσλήψεων κάθε δημόσια υπηρεσία και οργανισμός θα πρέπει να καταθέσουν στο τέλος του φετινού χρόνου ετήσιο προγραμματισμό, ο οποίος θα λάβει την έγκριση της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής.

ΕΘΝΟΣ-ρεπορτάζ: Ν.Τσίτσας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου