Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Στις Βρυξέλλες η Νομάρχης Ηρακλείου

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήμερα η Νομάρχης Ηρακλείου Βαγγελιώ Σχοιναράκη – Ηλιάκη, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συμμετάσχει στην 84η Σύνοδο της Ολομέλειας.

Τα θέματα που απασχολούν την ημερήσια διάταξη της Συνόδου είναι:

- Παρέμβαση του κ. Michel PLATINI, Προέδρου της UEFA με θέμα «Ο ρόλος του ποδοσφαίρου στην κοινωνική ένταξη, την οικονομική ανάπτυξη και την αστική πολιτική»

- Παρέμβαση του κ. Dacian CIOLOS, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση και υιοθέτηση των γνωμοδοτήσεων:

- Αλληλεγγύη στην υγεία: Μείωση των υγειονομικών ανισοτήτων στην ΕΕ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών

- Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης στην ΕΕ (Έκθεση για τη δημογραφική γήρανση 2009). Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών

- Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

-Παρέμβαση του κ. Štefan FÜLE, μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τη διεύρυνση και την πολιτικής γειτονίας.

-Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2009-2010: Υποψήφιες χώρες. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εισηγητής: ο κ. Παπαστεργίου, Νομάρχης Πιερίας.

- Προετοιμάζοντας το μέλλον μας: Ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου