Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Από Σεπτέμβρη έρχεται το «νέο σχολείο»

Νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, ηλεκτρονικά βιβλία, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και μειωμένη ύλη είναι ο πυρήνας του «νέου σχολείου» που προωθεί η κυβέρνηση.

Τα πρώτα «πιλοτικά» νηπιαγωγεία και δημοτικά ξεκινούν τη λειτουργία τους από τον Σεπτέμβρη και ακολουθούν σταδιακά τα γυμνάσια και τα λύκεια.

«Ζούμε σε μια ψηφιακή κοσμογονία. Σήμερα η γνώση είναι για όλους», τόνισε η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου στην εκδήλωση «Ημέρα Καινοτομίας» που πραγματοποίησε χθες η Microsoft Ελλάς, προσθέτοντας πως η κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα αποτελεί ευκαιρία για να γίνουν αλλαγές στο σύστημα εκπαίδευσης.


Αναφερόμενη στην ένταξη της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα, η υπουργός Παιδείας επισήμανε ότι μέχρι το τέλος του 2011 θα ολοκληρωθεί η
ηλεκτρονική διασύνδεση των σχολείων και των πανεπιστημίων, ενώ μέχρι το τέλος του 2012 όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα συνδεθούν με δίκτυο οπτικών ινών.

Η κ. Διαμαντοπούλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη αξιολόγησης των ΑΕΙ και ΤΕΙ, υπογραμμίζοντας ότι οι στρόφιγγες της χρηματοδότησης θα κλείσουν για τα ιδρύματα που δεν αξιολογούνται.
Στόχος, όπως είπε, είναι σε πρώτη φάση η εξωτερική αξιολόγηση να επεκταθεί από τα 5 Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ που είναι σήμερα σε 150.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας για το «νέο σχολείο» βασίζεται στους εξής άξονες:

1. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών θα είναι αναμορφωμένο και θα στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών, όπως η ικανότητα επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα, στις ξένες γλώσσες, στα μαθηματικά, στις μεταγνωστικές ικανότητες.
2. Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη θα μειωθεί. Στόχος είναι να αφαιρεθεί μέρος της επουσιώδους και σε αρκετές περιπτώσεις άχρηστης ύλης σε μαθήματα όπως π.χ. τα μαθηματικά ή οι φυσικές επιστήμες.

3. Ο τρόπος διδασκαλίας δεν θα είναι ο παραδοσιακός. Ο κλασικός «μαυροπίνακας» θα αντικατασταθεί από τον διαδραστικό πίνακα για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων.

4. Στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν θα χρησιμοποιείται μόνο ένα σχολικό εγχειρίδιο, αλλά πολλαπλά εργαλεία μάθησης, όπως και το ηλεκτρονικό βιβλίο. Στόχος είναι όλα τα μαθήματα να αναρτώνται ψηφιακά στο διαδίκτυο.
5. Στόχος είναι η τσάντα να μένει στο σχολείο. Nα προετοιμάζονται, δηλαδή, οι μαθητές στο σχολείο για την επόμενη ημέρα ώστε να έχουν ελεύθερο χρόνο στο σπίτι για άλλες δραστηριότητες.

6. Οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τα πιλοτικά σχολεία θα παρακολουθήσουν ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης, ενώ η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα επιβραβεύει τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία που διακρίνονται στην καινοτομία.

Καινοτομία

Αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τον τομέα της προώθησης της καινοτομίας, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει. Αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα του Ελληνικού Χάρτη Καινοτομίας, μίας επιστημονικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft.

Ο Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας βασίστηκε στα αποτελέσματα του European Innovation Scoreboard, η τελευταία έκδοση του οποίου αφορά το 2008. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως «μέτρια καινοτόμος» χώρα με επιδόσεις που τη φέρνουν κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.
Το θετικό είναι ότι στο παρελθόν η Ελλάδα ήταν στην χαμηλότερη κατηγορία, με τις χώρες που παρουσιάζουν αργή ανάπτυξη στην καινοτομία.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου