Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Δύο στους πέντε Έλληνες κρύβουν εισοδήματα από την Εφορία

Η οικονομική δυσπραγία, η χαμηλή στάθμη στην παιδεία και η ανέχεια, είναι ο καλύτερος σύμμαχος της φοροδιαφυγής. Αυτό είναι ένα από τα κυρίαρχα συμπεράσματα έρευνας του Οικονομικού Επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας σε δείγμα 747 ατόμων.

Αν και σε ποσοστό 60% οι πολίτες απαντούν πως δεν τους αρέσει η ιδέα απόκρυψης των εισοδημάτων, ενώ το 50% δηλώνει ενήμερο για τις συνέπειες της φοροδιαφυγής, σε ποσοστό 42% οι Έλληνες αρέσκονται στην απόκρυψη εισοδημάτων.

Σχήμα οξύμωρο, όμως είναι ξεκάθαρο πως όταν η κουβέντα από θεωρητική περνά στην πράξη, πολλά τότε διαφοροποιούνται.

Ταυτόχρονη όμως είναι η διαπίστωση πως μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας (45%) εκτιμά πως η φοροδιαφυγή είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση, γεγονός που καταδεικνύει την άμεση ανάγκη αλλαγής των όρων με τους οποίους ασκείται ο φορολογικός έλεγχος.
Σε κάθε περίπτωση, οι ερωτηθέντες είναι μοιρασμένοι ως προς το κατά πόσον θα απέκρυπταν μέρος των εισοδημάτων τους εάν τους δινόταν αυτή η ευκαιρία.

Σε μεγαλύτερο βαθμό διαφωνούν με αυτήν την οπτική οι ερωτηθέντες με ανώτατη εκπαίδευση.

Τα ευρήματα

Ταυτόχρονα, σε όσο χειρότερη οικονομική κατάσταση δήλωσαν ότι βρίσκονται οι ερωτηθέντες, τόσο πιθανότερο είναι να απέκρυπταν μέρος των εισοδημάτων τους εάν τους δινόταν η ευκαιρία.
Μεταξύ των κυριοτέρων ευρημάτων είναι τα ακόλουθα:
- Σχεδόν 6 στους 10 ερωτηθέντες δηλώνουν ότι δεν τους αρέσει η ιδέα της απόκρυψης εισοδημάτων από την εφορία.
Σε μεγαλύτερο βαθμό διαφωνούν με την πρόταση αυτή, οι ερωτηθέντες με ανώτατη εκπαίδευση.

- Σε όσο χειρότερη οικονομική κατάσταση δήλωσαν ότι βρίσκονται οι ερωτηθέντες, τόσο πιθανότερο είναι να συμφωνούν ότι τους αρέσει η ιδέα της απόκρυψης εισοδημάτων από την εφορία ενώ σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες δηλώνουν ότι είναι πλήρως ενήμεροι για τις συνέπειες της φοροδιαφυγής.
- Οι κάτοικοι της Αθήνας δήλωσαν ότι είναι ενήμεροι για τις συνέπειες της φοροδιαφυγής σε κάπως μεγαλύτερο ποσοστό από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

- Το 45% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι εάν θελήσει να αποκρύψει τα εισοδήματά του από την Εφορία, μπορεί να το πραγματοποιήσει. Οι άνδρες πιστεύουν ότι μπορούν να φοροδιαφύγουν εάν το επιθυμήσουν, σε κάπως μεγαλύτερο ποσοστό από ότι το πιστεύουν οι γυναίκες.

- 44% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η απόκρυψη εισοδημάτων από την Εφορία είναι πράξη τόσο σοβαρή, όσο και η διακίνηση ναρκωτικών.
- 6 στους 10 ερωτηθέντες οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ άνετη οικονομική κατάσταση συμφώνησαν ότι η απόκρυψη εισοδημάτων είναι τόσο σοβαρή πράξη όσο και η διακίνηση ναρκωτικών.
- Το 61% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η απόκρυψη εισοδημάτων από την Εφορία είναι πράξη τόσο σοβαρή, όσο και η ακάλυπτη επιταγή.

- Το 66% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η απόκρυψη εισοδημάτων από την Εφορία είναι πράξη τόσο σοβαρή, όσο και η δωροδοκία.
- 6 στους 10 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δε θα έπαιρναν το ρίσκο να εξαπατήσουν την εφορία προσπαθώντας να πληρώσουν λιγότερους φόρους.
- 1 στους 5 ερωτηθέντες σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση θα ήταν ευχαριστημένοι να πάρουν το ρίσκο εξαπάτησης της εφορίας, ακόμη και με τον κίνδυνο ελέγχου.

- Περισσότεροι από 7 στους 10 ερωτηθέντες σε πολύ άνετη οικονομική κατάσταση πιστεύουν ότι υπάρχει μεγάλη ή μέτρια πιθανότητα να ελέγξει η εφορία τα δηλωθέντα οικονομικά στοιχεία τους
- Περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι περισσότεροι φοροδιαφεύγουν επειδή υπάρχει μικρή πιθανότητα εντοπισμού τους.

''.protothema.gr''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου