Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Υποβολή δελτίων αποφοίτων και μαθητών ΕΠΑ.Λ

Από 3 μέχρι και 16 Μαρτίου θα πρέπει να υποβάλλουν τα μηχανογραφικά δελτία οι απόφοιτοι και μαθητές ΕΠΑ.Λ, (ομάδας Α΄) και οι κάτοχοι πτυχίου Β' κύκλου ΤΕΕ (ημερησίων, εσπερινών) ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις .

Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν στα ΤΕΙ, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
Επισημαίνεται ότι οι μαθητές υποβάλλουν το μηχανογραφικό δελτίο ηλεκτρονικά στην επιτροπή που θα λειτουργεί στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας όπου λειτουργεί το λύκειό τους.
Επιτροπή και ΑμεΑ Οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ανωτέρα επιτροπή που θα λειτουργεί στο Γραφείο Ε.Ε. ή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους.

Οι υποψήφιοι μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλουν στην Επιτροπή επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους, αν είναι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., ή επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους, αν είναι απόφοιτοι ΤΕΕ ή ΤΕΛ.


Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ., (ομάδα Α' ) υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΠΑ.Λ., ότι φοιτούν στην τελευταία τάξη. Μέσα στην ίδια προθεσμία και στην ίδια Επιτροπή οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ., και οι απόφοιτοι Β΄κύκλου ΤΕΕ (ημερησίων, εσπερινών), με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλουν μαζί με το μηχανογραφικό τους δελτίο και σχετική αίτηση συνοδευόμενη από την προβλεπόμενη γνωμάτευση.ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου