Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Στο πρόγραμμα «Κρήτη – Πράσινη Ανάπτυξη» 89 χωριά του Ρεθύμνου .Έργα υποδομής στην Κρήτη

Ογδόντα εννέα δημοτικά διαμερίσματα του νομού Ρεθύμνου που αριθμούν συνολικά 35.142 κατοίκους και καλύπτουν 1.082,42 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εντάσσονται στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που παρουσιάστηκε προχθές στην περιφέρεια από τον υφυπουργό Οικονομικών Σταύρο Αρναουτάκη. Πρόκειται για ορεινές, ημιορεινές και χαρακτηρισμένες μειονεκτικές περιοχές όλων των δήμων του νομού, στις οποίες μέσω του προγράμματος και του προβλεπόμενου προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομίας θα δοθεί αναπτυξιακή ώθηση.

Οι περιοχές αυτές, σε πολλές περιπτώσεις είναι φτωχές, εγκαταλελειμμένες, στερούνται έργα υποδομών και ανάπτυξης και οι λιγοστοί κάτοικοι τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την Κρήτη ανέρχεται σε 120 εκατομμύρια ευρώ, η κατανομή των οποίων θα γίνει ανά νομό με βάση τις εντασσόμενες στο πρόγραμμα περιοχές του καθενός.

Έτσι, το Ρέθυμνο θα λάβει το δεύτερο μεγαλύτερο κατ’ αναλογίαν ποσοστό, μετά το νομό Ηρακλείου του οποίου εντάσσονται 123 περιοχές στο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο νομός Χανίων με 69 και ο νομός Λασιθίου με 50 εντασσόμενες περιοχές.

Το πρόγραμμα είναι πενταετές και ο προϋπολογισμός χρηματοδότησης του προέρχεται από Εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Κεντρικός στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη της κάθε περιοχής, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων με τη συμμετοχή του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου, προκειμένου να καταστεί ένας ελκυστικός τόπος διαβίωσης. Ως φιλοσοφία του το πρόγραμμα, έχει παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες που έχουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

Πέντε είναι οι άξονες του προγράμματος καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει ανάλογα έργα και δράσεις. Πρόκειται για τους εξής:

1. Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος: Ο προϋπολογισμός για τον άξονα είναι 42 εκατομμύρια ευρώ.

2. Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια ευρώ.

3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, προϋπολογισμού 21.600.000 ευρώ.

4. Δράσεις ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, με προϋπολογισμό 16.800.000 ευρώ.

5. Τεχνική βοήθεια, ο προϋπολογισμός του άξονα είναι 9.600.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα δίνει μεγάλες προσδοκίες σε δημάρχους, φορείς και κατοίκους των εντασσόμενων περιοχών που χρόνια τώρα παρακολουθούν τον τόπο τους είτε να ερημώνει είτε να βρίσκεται στα πρόθυρα της ερήμωσης, για αναστροφή του κλίματος και καλυτέρευση της ζωής. Ελπίζουν ότι με την προωθούμενη ανάπτυξη θα δοθούν κίνητρα στον κόσμο να παραμείνει στα χωριά του αφ’ ενός και γιατί όχι να επαναπατριστεί στον τόπο του ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που είχε εγκαταλείψει τα χωριά του μη έχοντας διεξόδους για εργασία και εισόδημα. Η έναρξη του προγράμματος είναι άμεση και δήμοι οι οποίοι έχουν ήδη έτοιμες μελέτες μπορούν να τις καταθέτουν στην Περιφέρεια ώστε να αρχίσει δημοπράτηση έργων ενώ όσοι δεν έχουν θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν τη διαδικασία εκπόνησης. Να σημειωθεί, ότι το «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» προβλέπει και τη χρηματοδότηση μελετών.

Αναπτυξιακή ώθηση σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Άμεση η χρηματοδότηση έργων για τα οποία οι δήμοι έχουν έτοιμες μελέτες

Τριακόσια τριάντα ένα δημοτικά διαμερίσματα από 62 δήμους της Κρήτης, εντάχθηκαν στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας όπως το παρουσίασε προχθές στην περιφέρεια ο υφυπουργός Οικονομίας Σταύρος Αρναουτάκης.

Από το νομό Ρεθύμνου εντάσσονται στο πρόγραμμα 89 περιοχές και των 11 δήμων καθώς και η κοινότητα Ζωνιανών, με συνολική έκταση 1.082,42 τετραγωνικά χιλιόμετρα που αριθμούν πληθυσμιακά 35.142 κατοίκους.

Από το νομό Ηρακλείου 123 περιοχές από 23 δήμους, συνολικής έκτασης 1.773,50 τ.χλμ και πληθυσμού 76.383 κατοίκων.

Από το νομό Χανίων εντάσσονται στο πρόγραμμα 69 περιοχές από 19 δήμους συνολικής έκτασης 1.105,08 τ.χλμ και πληθυσμού 19.415 κατοίκων.

Από το νομό Λασιθίου εντάσσονται 50 περιοχές από 8 δήμους, συνολικής έκτασης 1.024,30 τ.χλμ. και πληθυσμού 22.617 κατοίκων.

Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος είναι 4.985,30 τετραγωνικά χιλιόμετρα που αντιστοιχούν στο 59,8% της έκτασης της Κρήτης. Απαριθμεί 153.557 κατοίκους, δηλαδή το 25,5% περίπου του πληθυσμού του νησιού.

Πρόκειται για χωριά ορεινά, ημιορεινά ή μειονεκτικά και βρίσκονται στην ενδοχώρα της Κρήτης, με τα περισσότερα να ανήκουν στην πρώτη κατηγορία. Σε γενικές γραμμές, οι περιοχές αυτές εμφανίζουν εικόνα απομόνωσης καθώς χαρακτηρίζονται από μικρά μεγέθη, πτωτικούς ρυθμούς πληθυσμιακής και οικονομικής ανάπτυξης και χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα. Ωστόσο, έχουν αυξημένες δυνατότητες αναδιάρθρωσης της οικονομίας τους, καθώς διαθέτουν αξιόλογους φυσικούς και ιστορικούς πόρους που με τις κατάλληλες υποδομές και δράσεις μπορούν να αξιοποιηθούν και να δώσουν στους κατοίκους αξιοπρεπή διαβίωση.

Οι άξονες του προγράμματος καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει ανάλογα έργα και δράσεις, είναι πέντε, οι εξής:

1. Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος

2. Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

4. Δράσεις ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας

5. Τεχνική βοήθεια

Στον πρώτο άξονα περιλαμβάνονται: α) έργα υποδομών μεταφοράς μικρής κλίμακας. Ενδεικτικά: εσωτερική οδοποιία, σύνδεση οικισμών, σύνδεση με μνημεία, επισκέψιμους χώρους κ.λπ.

β) έργα υποδομών στήριξης του πρωτογενή τομέα, τοπικής κλίμακας. Ενδεικτικά: μικρά φράγματα, αγροτική οδοποιία, αρδευτικά έργα.

γ) βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και δ) έργα προστασίας περιβάλλοντος, όπως: καθαρισμοί ρεμάτων, μικρά τεχνικά έργα, διαχείριση στερεών αποβλήτων, μικρά αντιπλημμυρικά έργα.

Στο δεύτερο άξονα περιλαμβάνονται:

α) έργα ανάδειξης και αξιοποίησης της φυσικής κληρονομιάς, όπως: δημιουργία χώρων θέας και μονοπατιών

β) έργα ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως: ανάπλαση χωριών και αποκατάσταση-ανάδειξη στοιχείων της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάδειξη τοπικής λαογραφίας, πολιτιστικά κέντρα.

Στον τρίτο άξονα, περιλαμβάνονται:

α) δημιουργία και βελτίωση υποδομών υγείας-πρόνοιας, όπως υποδομές και εξοπλισμοί που θα προάγουν και θα προασπίζουν την υγεία των κατοίκων, δημιουργία και εκσυγχρονισμός υποδομών φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, γηροκομεία), δημιουργία-εκσυγχρονισμός βρεφικών και παιδικών σταθμών, δημιουργία-βελτίωση υποδομών για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ.

β) δημιουργία-βελτίωση υποδομών παιδείας και αθλητισμού, όπως: χώροι καλλιτεχνικής δημιουργίας, κέντρα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δημιουργία-βελτίωση-εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων.

γ) δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, όπως: ενίσχυση εθελοντικών ομάδων, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών.

Στον τέταρτο άξονα περιλαμβάνονται:

α) δράσεις για την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, όπως: δημιουργία κέντρων πληροφόρησης-υποδοχής επισκεπτών, ορειβατικά καταφύγια, δράσεις εναλλακτικού τουρισμού δηλαδή: θρησκευτικός, συνεδριακός, οινικός, περιπατητικός.

β) δημιουργία και ενίσχυση δικτύων και ενδεικτικά: δημιουργία εκθετηρίων-πωλητηρίων σε κομβικά σημεία, προβολή-προώθηση τοπικών προϊόντων, μελέτες αξιοποίησης-διαφοροποίησης τοπικών προϊόντων.

γ) δομές στήριξης των φορέων και κατοίκων της υπαίθρου. Ενδεικτικά: συμβουλευτική στήριξη, ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών, ενημέρωση-πληροφόρηση κατοίκων και φορέων, αναβάθμιση δεξιοτήτων των ιδιοκτητών και εργαζομένων σε τοπικές επιχειρήσεις.

Στον πέμπτο άξονα περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν την τεχνική στήριξη του προγράμματος, όπως: εκπόνηση μελετών, υποστηρικτικές ενέργειες, προβολή-δημοσιότητα του προγράμματος.


ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου